اصلاح خروج از مرکزیت طبقات (محاسبه و اعمال ضریب Aj)

 

می دانیم که در ساختمان های دارای نامنظمی پیچشی (زیاد و شدید) طبق بند 3-3-7-3 آیین نامه 2800، برون مرکزیت تصادفی، باید با استفاده از ضریب بزرگ نمایی (Aj) اصلاح شود.

معمولا لازم است این روال، در حین فرآیند طراحی با توجه به تغییرات اعمال شده در سازه، چندین بار تکرار شود که در هر نوبت نیاز به محاسبه ضرایب اصلاح (Aj) برای هر Load Case  و یا Load Pattern و اعمال ضرایب تشدید بدست آمده است. همینطور انجام این فرایند به صورت دستی در حالت وجود مقادیر Diaphragm Eccentricity برای طبقات و دیافراگم های مختلف، بسیار زمانبر و دشوار خواهد بود.

با توجه به تغییر در مدل در طول محاسبات (به خصوص در زمان سعی و خطا برای سبک سازی سازه) نیاز به تکرار اصلاح ضرایب خروج از مرکزیت وجود دارد و پلاگین در این قسمت به سادگی و تنها با چند کلیک این امکان را فراهم می آورد.

انجام کاملا خودکار این فرآیند با وجود محدودیت های توابع برنامه نویسی در ایتبس 2018  توسط افزونه سازه چک امکان پذیر شده است.

محاسبه ضریب افزایش پیچش اتفاقی و اعمال آن :


در این قسمت می توان مقدار ضریب افزایش پیچش اتفاقی (Aj) برای بارهای زلزله دارای خروج از مرکزیت، که باید در قسمت Overwrite وارد شود را محاسبه نمود. همچنین می توان ضریب محاسبه شده را اعمال نمود.

همانطور که مشاهده می کنید این ضریب باید در تصویر نشان داده شده وارد شود.

 

کنترل صحت ضریب افزایش پیچش اتفاقی :


افزونه قادر است ضرایب افزایش پیچش اتفاقی که در حالات بار لرزه ای اعمال شده است را بررسی نماید و نتیجه آن را اعلام نماید.