ایجاد ترکیب بار در محیط ETABS

در این قسمت می توان ترکیبات بارگذاری را برای سازه های بتنی و فولادی، ایجاد نمود.

* در این پنجره با انتخاب مقادیر ضریب نامعینی، می توان حتی در دو جهت آنها را متفاوت تعریف کرد.

در این بخش می توان ابتدا تمام ترکیبات بار موجود در قسمت Load Combination برنامه Etabs را حذف نمود.  با زدن دکمه ساخت ترکیب بار، براساس آیین نامه انتخاب شده ترکیبات بار ساخته می شود. پس از ساخت، می توان ترکیبات بار مورد نظر برای اضافه کردن به لیست Load Combination را انتخاب کرد.

 

همچنین در این بخش می توان پس از انتخاب ترکیبات بار مورد نظر، با زدن دکمه “اضافه کردن به Etabs” آنها را به فایل Etabs اضافه نمود.

همچنین در این بخش، قسمتی برای ساخت ترکیب بار پوش قرار دارد که به راحتی می توان پوش ترکیبات بار را ایجاد نمود.

ویژگی های اصلی این بخش :


1) ایجاد ترکیب بار در فایلی که قبلا بر روی آن کار انجام شده

مهندس محاسب با کمک این ابزار قادر است بر روی فایلی که خود یا فرد دیگری بر روی آن مدل سازی، بارگذاری و یا طراحی انجام داده، ترکیب بار ایجاد نماید و با ترکیب بار جدیدی که ساخته است، فایل را طراحی و یا کنترل کند.

2) تغییر در لیست ترکیب بار‌ها با اضافه شدن یک نوع بار جدید به فایل

زمانی که یک نوع بار جدید مثل بار قائم زلزله یا یک بار زنده جدید با ضریب مشارکت جرمی جدید، لازم باشد که در فایل ایجاد شود معمولا نیاز است که این نوع بار به ترکیبات بارگذاری نیز افزوده شود.
این ابزار در این زمان بسیار راهگشاست و می تواند به سرعت لیست جدید از ترکیب بار‌‌‌‎­ها را به فایل اضافه نماید.

3) آیا ضریب نامعینی در یک یا دو جهت باید تغییر کند ؟

اگر لازم باشد ضرایب نامعینی اشاره شده در ویرایش چهارم آیین نامه 2800 در هر جهت ویرایش شود یا در ترکیبات تشدید یافته ضریب امگا در هر جهت تغییر کند کاربر میتواند به سادگی این تغییرات را در لیست ترکیب بار‌ها لحاظ نماید.