ایجاد مستقیم طيف طرح استاندارد

 

با کمک این ابزار، طیف استاندارد آیین نامه 2800 ویرایش چهارم به برنامه ETABS افزوده شده و کاربر میتواند طیف مورد نظر خود را مستقیما در برنامه ایجاد کند.
این گزینه مطابق شکل زیر در منوی “سایر ابزارها” قرار گرفته است.

مزیت استفاده از این پلاگین ایتبس در ساخت طیف این است که اعداد مربوط به طیف در فایل EDB ذخیره میشوند و با حالتی که از فایل متنی استفاده میشود دارای تفاوت است.
در این حالت مشکل یافت نشدن فایل متنی طیف بعد از انتقال فایل به سیستم دیگر وجود نخواهد داشت. البته این مشکل در فراخوانی از فایل متنی زمانی به وجود می آید که طیف
“Convert to user defined” نشده باشد