تبدیل دیوارهای برشی از نوع Uniform به Section Designer

در این قسمت می توانید دیوارهای برشی از نوع Uniform را به حالت General یا همان Section Designer تبدیل کنید. همانطور که می دانید برنامه Etabs قابلیت این تبدیل را دارد اما مقطع ایجاد شده به لحاظ آرماتورگذاری به هیچ وجه صحیح نیست. در ادامه به برخی قابلیت های افزونه و تفاوت آن با سیستم کاری برنامه Etabs اشاره می شود.

شرحافزونه سازه چکبرنامه Etabs
ترسیم میلگردهای واقعی ستون
ترسیم میلگردهای ساقه دیوار با فاصله مشخص از کنار ستون
امکان همباد کردن دیوار با هر یک از دو طرف ستون
امکان متفاوت بودن سایز و فاصله میلگردها در هر یک از ساقه های دیوار

 

تصویر بخش تبدیل دیوارهای برشی نوع Uniform به General

ترسیم میلگردهای واقعی ستون

مقطع ساخته شده توسط برنامه Etabs
مقطع ساخته شده توسط افزونه

ترسیم میلگردهای ساقه دیوار با فاصله مشخص از کنار ستون

مقطع ساخته شده توسط برنامه Etabs
مقطع ساخته شده توسط افزونه

امکان همباد کردن دیوار با هر یک از دو طرف ستون

مقطع ساخته شده توسط برنامه Etabs
مقطع ساخته شده توسط افزونه

امکان متفاوت بودن سایز و فاصله میلگردها در هر یک از ساقه های دیوار

مقطع ساخته شده توسط برنامه Etabs
مقطع ساخته شده توسط افزونه

 

روال کار به این شکل است که در سربرگ “خواندن اطلاعات دیوارها”، با زدن دکمه “خواندن اطلاعات دیوارها”، اطلاعات کامل دیوارهای برشی از نوع Uniform سازه توسط افزونه خوانده می شود.

 

اطلاعات دیوارهایی که قبلاً از نوع General ساخته شده اند و اختصاص یافته اند، خوانده نمی شود. با کلیک بر روی هر یک از سطرها، شکل کلی دیوار در کادر اصلی و جانمایی آن در کادر کوچک سمت راست نشان داده می شود.

با کلیک بر روی سلولهای ستونهای Edge Bar و Bar Spacing (cm) در جدول فوق می توانید نمره میلگرد و فاصله میلگردها را هر یک از ساقه های دیوار را تغییر دهید.

همچنین با کلیک بر روی ستون Leg Position می توانید دیوار برشی را در وسط، سمت راست یا سمت چپ ستونهای متصل به دیوار همباد کنید.

پس از تکمیل اطلاعات دیوارها و تنظیم مصالح مقطع، مصالح میلگردهای طولی و … می توانید به سربرگ “تبدیل دیوارها” بروید و گزینه تبدیل را بزنید.

 

با زدن دکمه “تبدیل”، افزونه سازه چک شروع به تبدیل دیوارها می نماید.