تسریع در عملیات طراحی

 

در این بخش آیتم هایی از مراحل کنترل و طراحی سازه آورده شده است که می تواند طبق نظر طراح سازه به صورت متوالی انجام شود و سرعت کار طراحی را با دقت زیادی، بالا ببرد. این آیتمها شامل موارد زیر می باشند :

1- تعیین زمان تناوب تحلیلی
2 – محاسبه و اعمال ضرایب زلزله
3 – کنترل نامنظمی پیچشی سازه
4 – اصلاح ضریب افزایش پیچش انفاقی ( Aj )
5 – همپایه سازی برش های پایه استاتیکی و دینامیکی
6 – کنترل دریفت
7 – کنترل واژگونی

 

 
پس از انجام موارد مورد نظر طراح، نتایج در همین قسمت نمایش داده خواهند شد.
 
 
همچنین در همین بخش می توان گزارش آیتم های انجام شده را در فرمت Word نیز دریافت نمایید.