تسریع در مدلسازی

 

در این بخش آیتم هایی هستند که برای تسریع در عملیات مدلسازی و طراحی استفاده می شوند. با کلیک بر روی هر یک از آنها می توانید تنظیمات مورد نیاز را انجام دهید و با انتخاب آنها و زدن دکمه “اعمال موارد انتخاب شده” به یکباره آنها را به سازه اعمال کرد.

این آیتمها شامل موارد زیر می باشند :

  • اعمال ناحیه صلب انتهایی (Rigid zone factor)
  • مقید کردن پای ستونها
  • ضرایب سختی المانهای سازه
  • دو سر مفصل کردن بادبندها و دستک ها
  • اختصاص دیافراگم
  • تنظیم تعداد مودهای نوسان
  • تنظیم نوع شکل پذیری سازه